Tijdens de schoolvakantie van het basisonderwijs is er geen zwemmen. De vakantie voor het basisonderwijs vallen in 2015 op de volgende data:

Voorjaarsvakantie: 21 febr t/m 1 maart
Meivakantie: 2 mei t/m 10 mei
Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus
Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober
Kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari