Vrijwilligers gezocht

Voor Stichting Onbeperkt blijven we hard op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers in het water, maar ook vrijwilligers “achter de schermen”. Hieronder kun je vinden wat we in het algemeen van je vragen en wat wij jou te bieden hebben. Daaronder zijn de taken per vacature ingedeeld.

Wat vragen we van jou in het algemeen

 • Minimaal een jaar beschikbaar voor minimaal 1 uur per week.
 • Affiniteit met onze doelgroep hebben.
 • Bereid zijn zich in de materie te verdiepen of dit al gedaan hebben.
 • Bereid zijn mee te werken aan eventuele andere activiteiten.
 • Weten van aanpakken.
 • Kunnen samenwerken.
 • Inlevingsvermogen hebben.
 • Minimaal 16 jaar zijn voor in het water, minimaal 23 voor in het bestuur.
 • De visie van Stichting Onbeperkt ondersteunen.
 • Bereid zijn de visie van Stichting Onbeperkt actief uit te dragen aan derden;
 • In het bezit zijn van minimaal diploma A en B (als je begeleiding in het water geeft).

Wat bieden we jou in het algemeen:

 • Ervaring in het werken met onze doelgroep of in bestuurswerk (staat leuk op je cv);
 • Kennis betreffende onze doelgroep of bestuurswerk;
 • Veel begeleidingsmogelijkheden;
 • Minimaal 1 uur in de week plezier!

Om het bestuur te ontlasten zijn we op zoek naar een sponsormedewerker.
Taakomschrijving sponsormedewerker:

 • Zoveel mogelijk sponsors binnen te halen. Dit dient te geschieden op de moderne manier met behulp van nieuwe technologie als het nodig is.
 • Het bestuur op de hoogte houden van de sponsoractiviteiten in de vorm van een rapport.
 • In nauw verband samen werken met de secretaris en penningmeester. De secretaris wordt op de hoogte gehouden van de uitgaande posten. De penningmeester krijgt de informatie over de binnenkomende sponsoren, zo kan hij beter inzicht krijgen in de toekomstige financiële situatie.
 • Samen met de andere bestuursleden, de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigen.

Gediplomeerde zwemonderwijzers zijn een belangrijke schakel in onze zwemstichting. Zij zorgen voor veel professionaliteit.
Taken van de zwemonderwijzer zijn:

 • Uitvoeren en uitwerken van het zwembeleid/gastenvolgsysteem;
 • Voorbereiden van zwemlessen;
 • Het geven van zwemlessen gericht op wat het individu kan;
 • Afnemen van examens, op basis waarvan zwemdiploma’s worden uitgereikt;
 • Zorgen voor hulpverlening, toezicht en veiligheid in de accommodatie;
 • Mede opstellen van een goed werkplan;
 • Fungeren als vraagbak voor ouders en zwemmers m.b.t. inhoudelijke zwemvragen;
 • Fungeren als verwijzer voor ouders en zwemmers m.b.t. vragen naar bestuur;
 • Bijwonen van trainers/zwemonderwijzers vergaderingen;
 • Bijwonen van vergaderingen met bestuur, indien nodig;
 • Meehelpen verzorgen van activiteiten en evenementen;
 • Begeleiden van toegewezen zwemassistenten.

Vacature gediplomeerde zwemtrainer

Gediplomeerde zwemtrainers zijn een belangrijke schakel in onze zwemstichting. Zij zorgen voor veel professionaliteit.
Taken van de zwemtrainers zijn:

 • Uitvoeren en uitwerken van het zwembeleid.
 • Voorbereiden van trainingen.
 • Het maken van trainingsschema’s aan de hand van het gastenvolgsysteem.
 • Mede opstellen van een goed werkplan.
 • Zorgen voor hulpverlening, toezicht en veiligheid in de accommodatie.
 • Fungeren als vraagbak voor ouders en zwemmers m.b.t. inhoudelijke zwemvragen.
 • Fungeren als verwijzer voor ouders en zwemmers m.b.t. vragen naar bestuur.
 • Bijwonen van vergaderingen met bestuur indien nodig.
 • Meehelpen verzorgen van activiteiten en evenementen.
 • Begeleiden van toegewezen zwemassistenten.

Vacature zwemassistenten

Zwemassistenten zorgen voor de nodige extra handen en ogen die nodig zijn.
Taken van de zwem assistent zijn:

 • Uitvoeren van opdrachten, gegeven door de zwemonderwijzer/zwemtrainer.
 • Meedenken over voorbereidingen van de zwemlessen en zwemtrainingen.
 • Zorgen voor hulpverlening, toezicht en veiligheid in de accommodatie.
 • Mede opstellen van een goed werkplan.
 • Fungeren als verwijzer voor ouders en zwemmers m.b.t. vragen naar bestuur of zwemonderwijzer/-trainer.
 • Bijwonen van trainers/zwemonderwijzers vergaderingen.
 • Bijwonen van vergaderingen met bestuur indien nodig.
 • Meehelpen verzorgen van activiteiten en evenementen.

Vacature fysiotherapeut

De fysiotherapeut is er ook voor de professionele ondersteuning.
Taken van de fysiotherapeut zijn:

Ondersteunen van de zwemonderwijzers, -trainers en -assistenten.
Vanuit zijn/haar kundigheid de gasten leren ontspannen in het water.
Vanuit zijn/haar deskundigheid de gasten beter te leren bewegen.
Mede opstellen van een goed werkplan.
Fungeren als vraagbak voor ouders en zwemmers m.b.t. vragen naar eigen deskundigheid.
Fungeren als verwijzer voor ouders en zwemmers m.b.t. vragen naar bestuur of zwemonderwijzer/-trainer.
Bijwonen van trainers/zwemonderwijzers vergaderingen.
Bijwonen van vergaderingen met bestuur indien nodig.
Meehelpen verzorgen van activiteiten en evenementen.