Beleid vrijwilligers

Telefonisch of per mail komt de opgave binnen bij het bestuur of onze contactpersoon voor de vrijwilligers; Aagje de Vries. Zij vraagt kort naar de naam, woonplaats, leeftijd, ervaring en motivatie van de potentiele vrijwilliger. vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Het gesprek wordt gevoerd door 2 bestuursleden, aan de hand van een vragenlijst als eerder opgesteld. Wanneer er een goede indruk wordt gewekt vragen de bestuursleden de nieuwe vrijwilliger om een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te leveren en alle benodigde gegevens. De vrijwilliger wordt ook gevraagd de gedragscode van Stichting Onbeperkt te ondertekenen. Wanneer de bestuursleden twijfelen zullen zij samen in overleg treden en er later op terug komen.

Bij een goede indruk wordt er een afspraak gemaakt met de nieuwe vrijwilliger voor een nadere kennismaking met de Stichting, oftewel een eerste keer meezwemmen. Het bestuur bepaalt vooraf met welke vrijwilliger de nieuwe vrijwilliger zal meelopen. De nieuwe vrijwilliger zal telefonisch of per email op de hoogte worden gesteld van de situatie van de zwemmers en begeleidingstips ontvangen.

Vooraf zullen alle vrijwilligers en zwemmers per email op de hoogte worden gesteld van het feit dat er een nieuwe vrijwilliger komt meezwemmen. Er wordt informatie verstrekt over de naam, woonplaats en leeftijd van de nieuwe vrijwilliger en er wordt aangegeven met wie hij/zij zal meekijken. De vrijwilligers en zwemmers wordt gevraagd zich aan de nieuwe vrijwilliger voor te stellen en de nieuwe vrijwilliger welkom te heten.

Wanneer een nieuwe vrijwilliger voor de eerste keer komt meezwemmen, zal de nieuwe vrijwilliger in het zwembad welkom worden geheten door de contactpersoon voor de vrijwilligers: Aagje de Vries. Indien Aagje niet aanwezig is, wordt dit gedaan door een ander bestuurslid. En in het bad wordt de nieuwe vrijwilliger voorgesteld aan alle aanwezige vrijwilligers en zwemmers.

Na de les zal er nog een gesprekje met de nieuwe vrijwilliger worden gevoerd. Er zal worden gevraagd hoe het ging en naar de mening van de nieuwe vrijwilliger. Dit gesprek zal een maand later nogmaals gevoerd worden. Via het bestuur zal de nieuwe vrijwilliger voorzien worden van een wetsuit indien daar behoefte aan is, en een kennismap.

Deze kennismap bevat informatie over de te behalen zwemdiploma’s, maar ook de gedragsregels, mogelijke ziektebeelden en een hoofdstuk over sporten in een veilig klimaat.

Vrijwilligers gezocht

Voor Stichting Onbeperkt blijven we hard op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers in het water, maar ook vrijwilligers “achter de schermen”. Hieronder kun je vinden wat we in het algemeen van je vragen en wat wij jou te bieden hebben. Daaronder zijn de taken per vacature ingedeeld.

Wat vragen we van jou in het algemeen:

 • Minimaal een jaar beschikbaar voor minimaal 1 uur per week.
 • Affiniteit met onze doelgroep
 • Bereid zijn zich in de materie te verdiepen of dit al gedaan hebben.
 • Bereid zijn mee te werken aan eventuele andere activiteiten.
 • Weten van aanpakken.
 • Kunnen samenwerken.
 • Inlevingsvermogen hebben.
 • Minimaal 16 jaar zijn voor in het water, minimaal 23 voor in het bestuur.
 • De visie van Stichting Onbeperkt ondersteunen.
 • Bereid zijn de visie van Stichting Onbeperkt actief uit te dragen aan derden;
 • In het bezit zijn van minimaal diploma A en B (als je begeleiding in het water geeft).

Wat bieden we jou in het algemeen:

 • Ervaring in het werken met onze doelgroep of in bestuurswerk (staat leuk op je cv);
 • Kennis betreffende onze doelgroep of bestuurswerk;
 • Veel begeleidingsmogelijkheden;
 • Minimaal 1 uur in de week plezier!

Om het bestuur te ontlasten zijn we op zoek naar een sponsormedewerker.
Taakomschrijving sponsormedewerker:

 • Zoveel mogelijk sponsors binnen te halen. Dit dient te geschieden op de moderne manier met behulp van nieuwe technologie als het nodig is.
 • Het bestuur op de hoogte houden van de sponsoractiviteiten in de vorm van een rapport.
 • In nauw verband samen werken met de secretaris en penningmeester. De secretaris wordt op de hoogte gehouden van de uitgaande posten. De penningmeester krijgt de informatie over de binnenkomende sponsoren, zo kan hij beter inzicht krijgen in de toekomstige financiële situatie.
 • Samen met de andere bestuursleden, de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigen.

Gediplomeerde zwemonderwijzers zijn een belangrijke schakel in onze zwemstichting. Zij zorgen voor veel professionaliteit.
Taken van de zwemonderwijzer zijn:

 • Uitvoeren en uitwerken van het zwembeleid/gastenvolgsysteem;
 • Voorbereiden van zwemlessen;
 • Het geven van zwemlessen gericht op wat het individu kan;
 • Afnemen van examens, op basis waarvan zwemdiploma’s worden uitgereikt;
 • Zorgen voor hulpverlening, toezicht en veiligheid in de accommodatie;
 • Mede opstellen van een goed werkplan;
 • Fungeren als vraagbaak voor ouders en zwemmers m.b.t. inhoudelijke zwemvragen;
 • Fungeren als verwijzer voor ouders en zwemmers m.b.t. vragen naar bestuur;
 • Bijwonen van trainers/zwemonderwijzers vergaderingen;
 • Bijwonen van vergaderingen met bestuur, indien nodig;
 • Meehelpen verzorgen van activiteiten en evenementen;
 • Begeleiden van toegewezen zwemassistenten.

Vacature gediplomeerde zwemtrainer

Gediplomeerde zwemtrainers zijn een belangrijke schakel in onze zwemstichting. Zij zorgen voor veel professionaliteit.
Taken van de zwemtrainers zijn:

 • Uitvoeren en uitwerken van het zwembeleid.
 • Voorbereiden van trainingen.
 • Het maken van trainingsschema’s aan de hand van het gastenvolgsysteem.
 • Mede opstellen van een goed werkplan.
 • Zorgen voor hulpverlening, toezicht en veiligheid in de accommodatie.
 • Fungeren als vraagbak voor ouders en zwemmers m.b.t. inhoudelijke zwemvragen.
 • Fungeren als verwijzer voor ouders en zwemmers m.b.t. vragen naar bestuur.
 • Bijwonen van vergaderingen met bestuur indien nodig.
 • Meehelpen verzorgen van activiteiten en evenementen.
 • Begeleiden van toegewezen zwemassistenten.

Vacature zwemassistenten

Zwemassistenten zorgen voor de nodige extra handen en ogen die nodig zijn.
Taken van de zwem assistent zijn:

 • Uitvoeren van opdrachten, gegeven door de zwemonderwijzer/zwemtrainer.
 • Meedenken over voorbereidingen van de zwemlessen en zwemtrainingen.
 • Zorgen voor hulpverlening, toezicht en veiligheid in de accommodatie.
 • Mede opstellen van een goed werkplan.
 • Fungeren als verwijzer voor ouders en zwemmers m.b.t. vragen naar bestuur of zwemonderwijzer/-trainer.
 • Bijwonen van trainers/zwemonderwijzers vergaderingen.
 • Bijwonen van vergaderingen met bestuur indien nodig.
 • Meehelpen verzorgen van activiteiten en evenementen.

Vacature fysiotherapeut

De fysiotherapeut is er ook voor de professionele ondersteuning.
Taken van de fysiotherapeut zijn:

Ondersteunen van de zwemonderwijzers, -trainers en -assistenten.
Vanuit zijn/haar kundigheid de gasten leren ontspannen in het water.
Vanuit zijn/haar deskundigheid de gasten beter te leren bewegen.
Mede opstellen van een goed werkplan.
Fungeren als vraagbak voor ouders en zwemmers m.b.t. vragen naar eigen deskundigheid.
Fungeren als verwijzer voor ouders en zwemmers m.b.t. vragen naar bestuur of zwemonderwijzer/-trainer.
Bijwonen van trainers/zwemonderwijzers vergaderingen.
Bijwonen van vergaderingen met bestuur indien nodig.
Meehelpen verzorgen van activiteiten en evenementen.