Ook zo enthousiast geworden over Stichting Onbeperkt?

Elke week krijgt een steeds groter wordende groep enthousiaste zwemmers en zwemmertjes de mogelijkheid om heerlijk te ontspannen of om juist keihard te werken aan vooraf opgestelde doelen. Een groep trainers/ zwemonderwijzers en enthousiaste zwemassistente maken dit mogelijk, allen op vrijwillige basis. Desalniettemin zijn er kosten gemoeid met de realisatie van deze zwemactiviteiten. Meer geld dan een reguliere zwemstichting nodig heeft. Denk alleen maar aan de onkostenvergoedingen van de vrijwilligers die we hebben. We hebben meer vrijwilligers nodig dan een reguliere stichting. Ook hulpmiddelen hebben we hard nodig, de prijzen hiervan liggen nog steeds erg hoog.

Staat u ook achter de doelen van Stichting Onbeperkt en wilt u het mogelijk maken dat de activiteiten nog beter kunnen worden toegespitst op de wensen van onze zwemmers? Dat kan, bijvoorbeeld door een donatie.

U kunt uw bijdrage storten op Postbanknummer NL21INGB0004499181, ten name van Stichting Onbeperkt. Het bestuur, de vrijwilligers en de zwemmers danken u hartelijk.

Wilt u meer informatie over de Stichting, dan kunt u altijd mailen of bellen met één van de bestuursleden.

Onze dank is groot naar onderstaande bedrijven/stichtingen.