Mail naar het algemeen mailadres voor meer informatie en vragen!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Tanja van der Werff, Mail Tanja
Penningmeester: Janet Oostenveld, Mail Janet
Ouder en kind contact: Aagje de Vries, Mail Aagje

De PR wordt gedaan door de volgende personen:
Anita Zijlstra, Mail Anita
Nynke Postma, Mail Nynke