Wie zijn wij:

Stichting Onbeperkt is een aangepaste zwemstichting die hoopt uit te groeien tot een waar fenomeen op het gebied van gehandicaptensport in de Zuid-Westhoek van Friesland. Stichting Onbeperkt biedt bewegen in het water aan voor iedereen met een lichamelijk- en/of zintuiglijke beperking en/of met autisme (en aanverwante contactstoornissen). Dit zowel voor kinderen als voor volwassenen. Wij zijn een groep enthousiaste mensen die het belangrijk vinden dat iedereen de mogelijkheid kan krijgen om te kunnen zwemmen. Gezelligheid, humor of presteren, alles bieden wij met evenveel plezier aan.

Wat bieden wij:
Leszwemmen
Recreatief/vrij zwemmen
Eventueel begeleiding van een fysiotherapeut

Voor wie:
Stichting Onbeperkt is er voor iedereen met een lichamelijk- en/of zintuiglijke beperking en/of met autisme (en aanverwante contactstoornissen). Dit van jong tot oud.

De begeleiding
De begeleiding door onze vrijwilligers richt zich op de individuele mogelijkheden van de zwemmer evenals zijn/haar wensen. Dit kan betekenen dat wij zwemmers begeleiden in het kunnen ontspannen in het water, watervrij maken, maar soms ook diplomazwemmen. De begeleiding kan er anders uitzien dan bij een reguliere zwemstichting. Zo kan het bijvoorbeeld lijken of kinderen meer spelen in het water, terwijl er duidelijke doelen achter het spel zitten, welke een voordeel vormen voor het leren zwemmen. Ook een belangrijk verschil in de begeleiding is, dat er meer tijd wordt genomen om bijv. een diploma te halen, doordat er aangesloten wordt op de mogelijkheden van de zwemmer.
Er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten voor Stichting Onbeperkt, zodat indien nodig een zwemmer 1 op 1 begeleiding kan krijgen.
Professionaliteit vinden wij erg belangrijk. Omdat we werken met vrijwilligers is dat soms lastig. Om de professionaliteit te waarborgen hebben we gelukkig ook een aantal gediplomeerde zwemonderwijzers en een fysiotherapeut in het water. Zij ondersteunen de vrijwilligers zonder deze kennis. Verder zorgt het bestuur van Stichting Onbeperkt dat iedere vrijwilliger gerichte informatie krijgt over de beperkingen van zijn zwemmer. Ook het aanbieden van verschillende informatiedagen/trainingen zal in de nabije toekomst georganiseerd worden.

De methodiek
Wij maken gebruik van het gastenvolgsysteem. Allereerst zien wij onze zwemmers als gasten. In veel instellingen en in de samenleving worden onze zwemmers als een persoon met een beperking gezien. Bij ons willen wij ze als gasten zien, zonder beperking, als mens. Wij zijn bereid om hulp te geven daar waar de gast dat aangeeft, en binnen onze mogelijkheden. Het volgsysteem houdt in dat we onze gast volgen in zijn/haar groei in het zwemmen. We observeren en screenen de gasten. Dit gebeurt periodiek. We streven de ontwikkelingsdoelen na op een eigen- en zinnige manier. Met inzicht in de voortdurende zorg voor elke gast streven we de einddoelen na. Onze stichting wil onze gasten verder begeleiden in hun groeiproces naar een innerlijk balans.

Waar en wanneer:
We zwemmen elke dinsdagavond buiten de schoolvakanties om van 18.15 uur tot 19.00 uur in de Rolpeal te Workum. De temperatuur van het water is aangepast (30 a 31 graden).

Kosten:
Een jaar zwemmen kost 100 euro. Het is mogelijk om in gedeelten te betalen in overleg met de penningmeester. Hier komt dan wel 5 euro overheen.

Een sportjaar loopt van 16 augustus t/m 15 augustus daaropvolgend. Mocht jij je halverwege deze periode opgeven, rekenen we uiteraard alleen de gezwommen periode per kwartaal. Ter kennismaking mag je 1x gratis meedoen!

Interesse:
Wil je je aanmelden of wil je eerst wat meer informatie, dan kan dat. Je kunt dan bellen met Janneke Holtman of haar e-mailen (zie bestuur voor adresgegevens).