Beleid nieuwe zwemmers


Nieuwe zwemmers kunnen zich per telefoon of per email aanmelden. De volgende vragen zullen
worden gesteld:


● Wie is de aanmelder?
● Wat is de leeftijd van de aanmelder?
● Wat is het ziektebeeld van de aanmelder?
● Waar moeten we rekening mee houden?
● Wat is de zwemervaring?
● Waarom kiest aanmelder niet voor het regulier zwemonderwijs?
● Wat is het doel wat aanmelder wil bereiken?
● Wat is het adres van de aanmelder?


Tijdens de bestuursvergadering zal de aanmelding worden besproken en er zal een geschikte
begeleider worden gezocht.


De eventuele begeleider zal worden benaderd en zal worden gepolst of hij/zij deze taak op zich /
haar wil nemen.


Mocht er geen begeleider beschikbaar zijn, dan zal de aanmelder op de wachtlijst worden geplaatst.
Vervolgens zal de aanmelder geïnformeerd worden over de verdere gang van zaken.


Wanneer er een geschikte begeleider is gevonden zal de aanmelder uitgenodigd worden voor de
eerste les. Alle begeleiders zullen per mail geïnformeerd worden over de komst van een nieuwe
zwemmer. In de mail zullen de naam en leeftijd worden aangegeven en zal worden gemeld met
welke begeleider de nieuwe zwemmer zal gaan zwemmen. Iedereen wordt gevraagd de nieuwe
zwemmer welkom te heten.


Bij een nieuwe jeugdzwemmer mogen de ouders de eerste les van dichtbij bijwonen. Na de les zal
aan de ouders worden gevraagd of de les naar verwachting is geweest. Verwachten de ouders dat de
Stichting hun kind kan helpen? Ook de meningen van het kind zelf en de begeleider worden
gevraagd.


De daarop volgende lessen worden de ouders vriendelijk verzocht in de kantine plaats te nemen.


De ouders of zwemmers ontvangen een aanmeldformulier en een boekje met informatie over
Stichting Onbeperkt.

Vrij zwemmen

Twee keer per jaar hebben we vrij zwemmen, dit is de laatste les voor de zomer en de kerstvakantie.

Vakanties

Tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs is er GEEN zwemmen. De overige data staan in de nieuwsbrief.

Diploma’s

Diploma’s zijn de meest gewilde papiertjes van onze jongste zwemmers. Logisch, want het is een beloning van het wekelijkse oefenen.
Bij Stichting Envoz hebben ze vele erkende diploma’s, van watervrij tot diploma’s A, B, C en verder! Bij de diploma’s van het KNZB behoren andere zwemonderwijzers het diploma af te nemen. Bij Envoz, mogen onze eigen gediplomeerde zwemonderwijzers dit doen. Het afzwemmen zelf is al spannend genoeg, zeker voor een kind met autisme. De druk erbij dat een onbekende zwemonderwijzer dit afneemt, is vaak te hoog. Het tweede voordeel van de Envoz diploma’s is dat er meer rust tussendoor genomen mag/kan worden, terwijl de KNZB diploma’s direct achter elkaar uitgevoerd moeten worden.

Overzicht zwemdiploma’s en brevetten die te halen zijn via Envoz:

AquanautEerste kennismaking met het water
  
Teddybeer serieWatergewenning
BronsOriëntatie
ZilverZelfstandig verplaatsen en bewegen
GoudZelfstandig verplaatsen en bewegen
  
WalvisZelfredzaamheid over korte afstand in diverse waterdieptes
  
Kikker serieUitbreiding watergewenning en voorbereiding elementair zwemmen
BronsVerplaatsing in ondiep water
ZilverBegin van zwemslagen in dieper water
GoudOefenvormen in diep water
  
Vissen serieDiploma’s voor mensen met een functiebeperking
GoudvisVrijheid van bewegen
MaanvisZelfstandig verplaatsen en bewegen
InktvisZelfredzaamheid
  
ABC diploma’s 
AZwemveiligheid tonen in diep water
BVergroten van uithoudingsvermogen en behendigheid
CUitbreiding van diverse zwem- en behendigheidstechnieken
  
ABC survival diploma’s 
A survivalZelfredzaamheid
B survivalUitbreiden zelfredzaamheid, drijven met hulpmiddelen
C survivalVergroten uithoudingsvermogen, redden van vriendje/vriendinnetje
  

Tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs is er GEEN zwemmen.