Vrij zwemmen

Twee keer per jaar hebben we vrij zwemmen, dit is de laatste les voor de zomer en de kerstvakantie.

Vakanties

Tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs is er GEEN zwemmen. De overige data staan in de nieuwsbrief.

Diploma’s

Diploma’s zijn de meest gewilde papiertjes van onze jongste zwemmers. Logisch, want het is een beloning van het wekelijkse oefenen.
Bij Stichting Envoz hebben ze vele erkende diploma’s, van watervrij tot diploma’s A, B, C en verder! Bij de diploma’s van het KNZB behoren andere zwemonderwijzers het diploma af te nemen. Bij Envoz, mogen onze eigen gediplomeerde zwemonderwijzers dit doen. Het afzwemmen zelf is al spannend genoeg, zeker voor een kind met autisme. De druk erbij dat een onbekende zwemonderwijzer dit afneemt, is vaak te hoog. Het tweede voordeel van de Envoz diploma’s is dat er meer rust tussendoor genomen mag/kan worden, terwijl de KNZB diploma’s direct achter elkaar uitgevoerd moeten worden.

Overzicht zwemdiploma’s en brevetten die te halen zijn via Envoz:

AquanautEerste kennismaking met het water
  
Teddybeer serieWatergewenning
BronsOriëntatie
ZilverZelfstandig verplaatsen en bewegen
GoudZelfstandig verplaatsen en bewegen
  
WalvisZelfredzaamheid over korte afstand in diverse waterdieptes
  
Kikker serieUitbreiding watergewenning en voorbereiding elementair zwemmen
BronsVerplaatsing in ondiep water
ZilverBegin van zwemslagen in dieper water
GoudOefenvormen in diep water
  
Vissen serieDiploma’s voor mensen met een functiebeperking
GoudvisVrijheid van bewegen
MaanvisZelfstandig verplaatsen en bewegen
InktvisZelfredzaamheid
  
ABC diploma’s 
AZwemveiligheid tonen in diep water
BVergroten van uithoudingsvermogen en behendigheid
CUitbreiding van diverse zwem- en behendigheidstechnieken
  
ABC survival diploma’s 
A survivalZelfredzaamheid
B survivalUitbreiden zelfredzaamheid, drijven met hulpmiddelen
C survivalVergroten uithoudingsvermogen, redden van vriendje/vriendinnetje
  

Tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs is er GEEN zwemmen.