Om aandacht te krijgen voor Stichting Onbeperkt zijn we volop in de media geweest. Er is een artikel geplaatst in de Wijd en Zijd, Balkster Courant, Fries Dagblad en een interview op radio RTN.