Stichting Frysas is op dit moment bezig 500 stuks flyers voor ons te drukken voor de zwemstichting. Binnenkort zullen deze rondgebracht worden in de gemeente Nijefurd en de gemeente Gaasterland-Sleat.