En weer hebben twee kinderen hun uiterste best gedaan. Met beloning! Isabella heeft haar zwemdiploma A behaald en Hidde zijn diploma B. Top gedaan!