Beleid nieuwe zwemmers Nieuwe zwemmers

kunnen zich per telefoon of per email aanmelden. De volgende vragen zullen worden gesteld:

● Wie is de aanmelder?

● Wat is de leeftijd van de aanmelder?

● Wat is het ziektebeeld van de aanmelder?

● Waar moeten we rekening mee houden?

● Wat is de zwemervaring?

● Waarom kiest aanmelder niet voor het regulier zwemonderwijs?

● Wat is het doel wat aanmelder wil bereiken?

● Wat is het adres van de aanmelder?

Tijdens de bestuursvergadering zal de aanmelding worden besproken en er zal een geschikte begeleider worden gezocht.

De eventuele begeleider zal worden benaderd en zal worden gepolst of hij/zij deze taak op zich / haar wil nemen.

Mocht er geen begeleider beschikbaar zijn, dan zal de aanmelder op de wachtlijst worden geplaatst. Vervolgens zal de aanmelder geïnformeerd worden over de verdere gang van zaken.

Wanneer er een geschikte begeleider is gevonden zal de aanmelder uitgenodigd worden voor de eerste les. Alle begeleiders zullen per mail geïnformeerd worden over de komst van een nieuwe zwemmer. In de mail zullen de naam en leeftijd worden aangegeven en zal worden gemeld met welke begeleider de nieuwe zwemmer zal gaan zwemmen. Iedereen wordt gevraagd de nieuwe zwemmer welkom te heten.

Bij een nieuwe jeugdzwemmer mogen de ouders de eerste les van dichtbij bijwonen. Na de les zal aan de ouders worden gevraagd of de les naar verwachting is geweest. Verwachten de ouders dat de Stichting hun kind kan helpen? Ook de meningen van het kind zelf en de begeleider worden gevraagd.

De daarop volgende lessen worden de ouders vriendelijk verzocht in de kantine plaats te nemen.

De ouders of zwemmers ontvangen een aanmeldformulier en een boekje met informatie over Stichting Onbeperkt.