Vrijwilligersbeleid

Telefonisch of per mail komt de opgave binnen bij het bestuur of onze contactpersoon voor de vrijwilligers; Aagje de Vries. Zij vraagt kort naar de naam, woonplaats, leeftijd, ervaring en motivatie van de potentiele vrijwilliger. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek. Het gesprek wordt gevoerd door 2 bestuursleden, aan de hand van een vragenlijst als eerder opgesteld. Wanneer er een goede indruk wordt gewekt vragen de bestuursleden de nieuwe vrijwilliger om een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te leveren en alle benodigde gegevens. De vrijwilliger wordt ook gevraagd de gedragscode van Stichting Onbeperkt te ondertekenen. Wanneer de bestuursleden twijfelen zullen zij samen in overleg treden en er later op terug komen. Bij een goede indruk wordt er een afspraak gemaakt met de nieuwe vrijwilliger voor een nadere kennismaking met de Stichting, oftewel een eerste keer meezwemmen. Het bestuur bepaalt vooraf met welke vrijwilliger de nieuwe vrijwilliger zal meelopen. De nieuwe vrijwilliger zal telefonisch of per email op de hoogte worden gesteld van de situatie van de zwemmers en begeleidingstips ontvangen. Vooraf zullen alle vrijwilligers en zwemmers per email op de hoogte worden gesteld van het feit dat er een nieuwe vrijwilliger komt meezwemmen. Er wordt informatie verstrekt over de naam, woonplaats en leeftijd van de nieuwe vrijwilliger en er wordt aangegeven met wie hij/zij zal meekijken. De vrijwilligers en zwemmers wordt gevraagd zich aan de nieuwe vrijwilliger voor te stellen en de nieuwe vrijwilliger welkom te heten. Wanneer de dag is aangebroken van de eerste keer meezwemmen zal de nieuwe vrijwilliger in het zwembad welkom worden geheten door de contactpersoon voor de vrijwilligers; Aagje de Vries. Indien Aagje niet aanwezig is door iemand anders van het bestuur. Er zal worden aangegeven waar o.a. de kleedkamers zijn. Eenmaal in het bad wordt de nieuwe vrijwilliger voorgesteld aan alle aanwezige vrijwilligers en zwemmers. Na de les zal er nog een gesprekje met de nieuwe vrijwilliger worden gevoerd. Er zal worden gevraagd hoe het ging en naar de mening van de nieuwe vrijwilliger. Dit gesprek zal een maand later nogmaals gevoerd worden. Via het bestuur zal de nieuwe vrijwilliger voorzien worden van een wetsuit indien daar behoefte aan is, en een kennismap. Deze kennismap bevat informatie over de te behalen zwemdiploma’s, maar ook de gedragsregels , mogelijke ziektebeelden en een hoofdstuk over sporten in een veilig klimaat.