Vanaf de zomervakantie voeren we iets nieuws in. Wij vinden het belangrijk dat ouders meer kunnen zien van hun kind en gemakkelijker kunnen overleggen met de begeleiders (en omgekeerd). Daarom gaan wij 1x in de 2 maand een open kijk les houden. Niet de hele les, maar de laatste 15 minuten van de les, mogen de ouders in het zwembad plaatsnemen (uiteraard met badschoentjes aan). In de nieuwsbrieven zullen de data aangegeven worden.