Wij zijn er voor kinderen en volwassenen met een

  • Lichamelijke beperking
  • Zintuigelijke beperking
  • Autistische beperking (en of aanverwante contactstoornissen)

De begeleiding bij ons ziet er anders uit dan bij een reguliere zwemstichting.

Allereerst zie je bij ons een grote groep vrijwilligers, al dan niet gediplomeerd als zwemonderwijzer. Doordat we veel helpers hebben, kunnen we de mogelijkheid bieden om in kleine groepjes of zelfs 1 op 1 begeleiding te geven.

Ook ligt bij ons de nadruk op plezier in het water hebben. Wij zijn er van overtuigd dat als er plezier in het water is, het leerproces gemakkelijker/beter gaat. Zo werken wij meer met spelelementen (die trouwens leerzaam zijn) en hebben we vast aan het einde van de les als beloning: vrij spelen!

Ook een belangrijk component is dat wij aan willen sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de zwemmer. Soms zijn de wensen haalbaar, soms niet. Soms zijn de wensen zelfs te overtreffen. Uiteraard gebeurt dit alles in goed overleg.

Omdat wij met vrijwilligers werken, klinkt het alsof wij niet professioneel zijn. Echter zijn wij dit wel! We hebben meerdere gediplomeerde zwemonderwijzers in/rond het bad lopen. Zij geven zo nodig aanwijzingen aan de zwembegeleiders. Ook zorgt het bestuur dat iedere zwembegeleider gerichte informatie krijgt over de beperkingen van zijn/haar zwemmer. Het aanbieden van verschillende informatiedagen/trainingen zal in de nabije toekomst georganiseerd worden.