Diploma’s

Diploma’s zijn de meest gewilde papiertjes van onze jongste zwemmers. Logisch, want het is een beloning van het wekelijkse oefenen.
Bij Stichting Envoz hebben ze vele erkende diploma’s, van watervrij tot diploma’s A, B, C en verder! Bij de diploma’s van het KNZB behoren andere zwemonderwijzers het diploma af te nemen. Bij Envoz, mogen onze eigen gediplomeerde zwemonderwijzers dit doen. Het afzwemmen zelf is al spannend genoeg, zeker voor een kind met autisme. De druk erbij dat een onbekende zwemonderwijzer dit afneemt, is vaak te hoog. Het tweede voordeel van de Envoz diploma’s is dat er meer rust tussendoor genomen mag/kan worden, terwijl de KNZB diploma’s direct achter elkaar uitgevoerd moeten worden.

Overzicht zwemdiploma’s en brevetten die te halen zijn via Envoz:

Aquanaut Eerste kennismaking met het water
Teddybeer serie Watergewenning
Brons Oriëntatie
Zilver Zelfstandig verplaatsen en bewegen
Goud Zelfstandig verplaatsen en bewegen
Walvis Zelfredzaamheid over korte afstand in diverse waterdieptes
Kikker serie Uitbreiding watergewenning en voorbereiding elementair zwemmen
Brons Verplaatsing in ondiep water
Zilver Begin van zwemslagen in dieper water
Goud Oefenvormen in diep water
Vissen serie Diploma’s voor mensen met een functiebeperking
Goudvis Vrijheid van bewegen
Maanvis Zelfstandig verplaatsen en bewegen
Inktvis Zelfredzaamheid
ABC diploma’s
A Zwemveiligheid tonen in diep water
B Vergroten van uithoudingsvermogen en behendigheid
C Uitbreiding van diverse zwem- en behendigheidstechnieken
ABC survival diploma’s
A survival Zelfredzaamheid
B survival Uitbreiden zelfredzaamheid, drijven met hulpmiddelen
C survival Vergroten uithoudingsvermogen, redden van vriendje/vriendinnetje