Aanmelden

Leuk dat je erover denkt om verder te gaan met Stichting Onbeperkt! Maar hoe nu verder?!

  1. De aanmelding kan via de mail of per telefoon bij Aagje de Vries (zie bestuur gegevens). Gebeurt dit telefonisch, dan zullen er een aantal vragen gesteld worden (wat is de beperking, wat zijn de doelen, wat is er geprobeerd, enz.).
  2. Met bovenstaande informatie zal Aagje in contact treden met de voorzitter/zwemonderwijzer. Naar aanleiding hiervan wordt een afspraak gemaakt om proef te zwemmen of besloten of er over gegaan wordt op een afwijzing (met duidelijke reden en alternatieve tip).
  3. Tijdens het proefzwemmen, wordt er nogmaals gekeken naar de beperkingen, de doelen en wat de huidige manier van zwemmen nu is.
  4. Direct na het zwemmen (of enkele dagen erna) zal er contact zijn of wij al of niet denken de begeleiding op ons te kunnen nemen. Mocht dit niet zo zijn, dan komen wij eveneens met een alternatief.
  5. Soms zal het zo zijn dat men op de wachtlijst komt. Dit omdat er onvoldoende vrijwilligers zijn. Uiteraard wordt dit z.s.m. duidelijk gemaakt.